Ingurumena

 

Ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren alorreko diagnostikoa

Udalaren Ingurumen Diagnostikoak iraunkortasuneko irizpideez eta ikuspegi integratzaileaz aztertzen du herriaren egoera eta azterketa horretan oinarrituta ematen du Ekintza Plana. 2000 urtean Sopuertaren Errealitate integralaren azterketa-diagnostikoa hasi zen

 

Garapen iraunkorraren ekintza plana

Tokiko Ekintza Plana, iraunkortasunaren aldeko tokiko kudeaketa eta politikak bideratzeko tresna boluntarioa da; zenbait urtez toki mailako helburuak lortu eta ekintzak garatzen ditu Ekintza Planak eta Tokiko Agenda 21en oinarrizko elementua da. 2002-2003 urteetan Ingurune SL aholkularitza enpresak Sopuertako Ingurumenaren Diagnostikoa egin zuen, besteak beste honako gaiak aztertu zituen: ingurune sozioekonomikoa, ingurune fisikoa eta sistema naturalak, lurraldearen antolaketa eta hirigintza plangintza, mugikortasuna eta garraioa, ura, hondakinak, energia, atmosfera akustikoa, kutsatuta egon daitezkeen kokapenak, udal-antolaketa eta kudeaketa ingurumenaren alorrean.

 Tximeleta Zaramontziak Erreka