Ingurumena

 
Udalerriko hiritarren bizi-kalitatea hobetzea da hurrengo alderdiak integratuta: biziraupena eta ingurunearekiko errespetua (ingurumen-iraunkortasuna), gizarte¬ berdintasunaren eta justiziaren beharra (gizarte-iraunkortasuna) eta oreka ekonomikoa (ekonomi iraunkortasuna).

Animaliak