Kontratatzaile profila

Sopuerta La Sota industrialdeko 3. EUIko 2. partzela industrialaren 1.971,50 m² bereiziak besterentzeko iragarkia 

Espediente-zenbakia: 2016-0329 

Kontratu mota: Obrak

Prozedura: Irekia

Epemuga:  

15 egun, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik Aurrera zenbatzen hasita.

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: 55.892,02 €